Polski

Wiadomości

Będzie strajk, czy nie będzie? Negocjacje nadal trwają!

Ostateczny termin na znalezienie porozumienia między NHO, LO i YS minął o północy, jednak organizacje kontynuują mediacje z własnej woli.

Strony znalazły pewną nić porozumienia, dlatego zdecydowano o kontynuowaniu negocjacji.

Doszło do dobrze rokujących ustaleń odnośnie AFP ( emerytury w sektorze prywatnym) oraz diet, rozłąki czy opłat za wyżywienie w delegacji ale mimo to nadal pozostaje wiele niedomówień …

Zdjęcie: Bergen kommune