Polski

Wiadomości

Paliwowa wojna cenowa.

Przeprowadzka stacji benzynowej UnoX na Spannavegen, w bezpośrednie sąsiedztwo stacji Tanken wpłynęła na rywalizacje między konkurentami. Do “bitwy” dołączyła również stacja 1-2-3 na Karmsundgata.

Operator stacji benzynowej Tanken, Joar Skorpe zauważył wzmożony ruch w ostatnim czasie.

Mimo to, sprzedaż paliwa odbywa się poniżej progu rentowności.

To jest obecnie margines opłacalności, wszystkie okoliczne stacje benzynowe oscylują na granicy opłacalności, albo już notują straty, powiedział Joar Skorpe.

Dlatego istniejąca walka o klienta jest ograniczona w czasie.

Nie stać nas na kontynuowanie takiej sytuacji przez dłuższy czas, jeśli podjęlibyśmy ryzyko, skończyłoby się to naszym bankructwem, oświadczył przedstawiciel stacji Tanken, który przewiduje, że wojna cenowa potrwa maksymalnie do końca miesiąca.