Błędy rachunkowe NAVu przyczyną bezpodstawnych kar!

Błąd NAV w naliczeniach świadczeń doprowadził do tego, że 621 osób musiało oddać nadpłacone pieniądze, a 162 osoby zostały ukarane za błędne dane.

Po przeprowadzonej w zeszłym roku analizie udało się ustalić, że Nav dokonał błędnych obliczeń w około 1300 spraw. W związku z błędem wielu świadczeniobiorców mogło zostać niesłusznie osądzonym, otrzymać karę więzienia albo inny wymiar kary za oszustwa w świadczeniach społecznych. Dotyczy to spraw w latach 2002 – 2016.

W kontroli, przeprowadzonej przez Prokuratora generalnego razem z NAV, wyszło na światło dzienne, że 621 osób niesłusznie musiało oddać otrzymane pieniądze, a wśród nich, aż 162 osoby otrzymały karę z powodu błędnych przesłanek.

Trzy osoby mogą skorzystać z przywrócenia swoich spraw i rozpatrzenia na nowo, gdyż różnica była tak znaczna, że miała duże znaczenie dla wyroku w sprawie karnej. Wspomniana trójka została skazana na prace społeczne, ale według Prokuratora Generalnego otrzymała wymiar kary w postaci wyboru między więzieniem, a karą grzywny. Ponadto, tych troje ludzi zwróciło do Nav od 15.000 do 30.000 koron za dużo.

To jest bardzo poważna sprawna, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Wyrażamy żal, że tym trzem osobom została wymierzona niesłuszna kara, której powodem był nasz błąd rachunkowy, powiedział dyrektor  Magne Fladby w Nav kontroll.

Spośród tych trzech osób, których sprawa może być rozpatrzona na nowo, dwóch mężczyzn nie wyraziło zgody na ponowne rozpatrzenie, natomiast kobieta nie wypowiedziała się jeszcze na ten temat.

Przyczyną pomyłki był techniczny błąd w systemie komputerowym . W sumie 7 osób wpłaciło na rzecz NAV ponad 30.000 koron za dużo.

Wspomniane 162 osoby, zostały osądzone za oszustwa w systemie ubezpieczeń społecznych słusznie, ale faktyczny wymiar kary powinien być mniejszy niż ten, który otrzymały (na podstawie uzasadnień NAV). Oznacza to, że osoby te mają prawo nie tylko do odzyskania za dużo zapłaconych pieniędzy, ale również do otrzymania odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Wiadomości