Haugalanspakken zwróciło na konta swoich klientów około 130 milionów koron, co dalej?

Haugalandspakken to firma obsługująca płatne przejazdy po drogach Haugalandet ( potocznie zwane bramki). W ostatnim czasie na konta klientów firma dokonała zwrotu płatności na sumę około 130 milionów koron. Ten zwrot związany jest ze zmianą w dokonywaniu płatności i wysokości opłat, która została wprowadzona 01.04.2018.

Niektórzy z klientów otrzymali już zwrot, inni otrzymają w najbliższym czasie. Są to pieniądze, które wpłynęły na konto spółki w systemie zaliczkowym na poczet przyszłych przejazdów, a które nie zostały zużyte. Pieniądze zostaną zwrócone na to konto, z którego była opłacona ostatnia faktura.
Obecnie płatność będzie realizowana tylko za faktyczne przejazdy przez „bramki”.
Płatności bedzie egzekwować nowa regionalna spółka Ferde.

Więcej o nowych zasadach można znaleźć pod linkiem http://www.polski.no/zmiana-stawek-w-oplatach-za-bramki/