Høyre czy Venstre, a może Arbeiderpartiet??? Czyli programy wyborcze lokalnych partii dla Haugesund

Høyre czy Venstre, a może Arbeiderpartiet??? Czyli programy wyborcze lokalnych partii dla Haugesund

Haugesund

Miasto, stolica gminy. Centrum regionu Haugalandet. Jako jedyne w naszym okręgu posiada Radę Miasta.
Rada Miasta liczy obecnie 49 radnych, rozdzielonych wśród 9 partii politycznych.


Po wyborach w 2015 roku miejsce w radzie miasta kolejno otrzymali

Arbeiderpartiet – Partia pracy (19 rep.)
Fremskrittspartiet – Partia postępu (7 rep.)
Høyre – Partia prawica (11 rep.)
Kristelig Folkeparti – Chrześcijańska Partia (3 rep.)
Miljøpartiet De Grønne – Partia Ochrony Środowiska(2 rep.)
Pensjonistpartiet – Partia emerytów (2 rep.)
Senterpartiet – Partia centrum (1 rep.)
Sosialistisk Venstreparti – Socjalistyczna Partia Prawicy (2 rep.)
Venstre – Partia Lewicy (2 rep.)

A jak będzie wyglądała Rada Miasta na nową kadencję? Na to mamy wpływ.

Program Høyre


Parta Prawicy w ciągu 100 dni od wyborów obiecuje wdrożyć:
1. Więcej aktywności, rozrywki w domach opieki a mniej samotności
2. Usunąć różnice w szkolnictwie, aby nauka i poczucie własnej wartości w życiu codzinnym docierało do wielu
3. Odwiedzić wszystkie przedszkola w gminie, aby pozyskać idee do ulepszenia oferty przedszkolnej dla najmłodszych przedszkolaków
4. Wspólnie z organizacjami charytatywnymi współpracować na rzecz mieszkańców w celu większej swobody i lepszej jakości usług.
5. Zapełnić SFO różnorodnością zajęć i tematów
6. Obniżyć podatek od nieruchomości
7. Zabezpieczyć odpowiednią kwotę w budżecie aby w 2025 roku zgromadzić środki na podniesienie kwalifikacji nauczycieli klas 1-4.
8. Postanowić, aby 5% zatrudnienia w gminie stanowiły osony, które mają specjalne trudności z pozyskaniem pracy.
9. Rozpoacząć prace nad nowym, gminnym systemem internetowym, który ulepszy serwis, samoobsługe i ograniczy biurokracje.
10. Zatwierdzić “zero” tolerancji dla samotności wśród młodzieży i starszych.

A oto obietnice w wymiarze 4-letniej perspektywy:
1. Stać się gminą NA TAK (JA – kommunen), która widzi możliwości ponad ograniczeniami zarówno dla firm jak i osób prywatnych.
2. Wprowadzić wolny wybór w systemie opieki społecznej nad starszymi
3. Wszyscy uczniowie będą potrafili czytać w 2. klasie
4. Wybudować nową pływalnie, nową Haraldsvang skole oraz hale sportową
5. Rozpocząć prace remontowe na Haraldsgata
6. Odnowić chodniki, parki i budynki w Haugesund sentrum
7. Wdrożyć niezbędne czynniki aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska o 50% do 2030 roku.
8. Zabezpieczyć środki finansowe na nowy most łączący Risøy z Torvastad.

Harald Larssen Lønning – kandydat Høyre na prezydenta Haugesund (nr 1 na liście)

Program Venstre

Haugesund będzie zielonym, przestrzennie założonym, kreatywnym miastem z miejscem dla wszystkich.

Plany partii w odniesieniu do aspektu oświaty, środowiska, pracy:
1. Pozyskanie zasobów, aby każda szkoła była w stanie zapewnić odpowiednie warunki nauki i rozwoju dla każdego ucznia
2. Bezpieczne środowisko szkolne, gdzie każde dziecko jest zauważone i docenione
3. Wszystkie dzieci z trudnościami w nauce otrzymają niezbędną pomoc od pierwszych dni
4. Odpowiednia ilość sprzetu do zapewnienia jak najlepszej jakości nauki
5. Redukcja zanieczyszczeń powietrza w gminie Haugesund o 50% do 2030roku
6. Rozwój miasta pod względem planowania przestrzennego, środowiska
7. Odpowiednio przystosować miasto dla elektrycznych pojazdów, rowerów, pieszych oraz doprowadzić prąd do obszarów wodnych
8. Budować miasto począwszy od centrum, nie pozwolić na rozbudowę poza centrum miasta.
9. Zachować duże, miejskie drzewa i utrzymać pszczoły i bąki
10. Przystosować osiedlanie się na Vibrandsøy oraz poszukać możliwości turystycznych i przemysłowych na wyspie
11. Łatwiejszy start dla firm
12. Otworzyc centrum doradcze dla właścicieli przedsiębiorstw
13. Wzbogacić pomoc dla żeńskich przedsiębiorców
14. Kiedy Rogaland fylkeskommune zleci nowe zadania, zlokalizować je w Haugalandet
15. Wspólpracować z Høgskulen på Vestlandet aby zabezpieczyć wystarczającą ilość wykwalifikowanych osób na przyszłość.

May Britt Vihovde – kandydat Venstre na prezydenta Haugesund (obecnie w-ce prezydent)

Haugesund Arbeiderparti

Partia pracy ma wielkie plany i wizje w związku z centrum Haugesund. Swoją już realizuje podczas obecnej kadencji (parta rządząca). Zamierzeniem partii jest tytuł najładniejszego miasta w Norwegii dla Haugesund do 2040 roku. Założeniem Partii Pracy jest aby gmina była atrakcyjna pod względem usług i była zatrakcyjna jako pracodawca i gałąź przemysłu.

Założenia na 2019-2023
1. Rozwój miasta
2. Nowa Haraldsvang skole i remonty wszystkich szkół podstawowo/gimnazjalnych w Haugesund
3. Wypróbowanie dnia bez lekcji w szkołach i wyciągnięcie wniosków z próby
4. Utworzenie nowego, gminnego centrum opieki nad osobami starszymi z nowymi rozwiązaniami i wykwalifikowanymi osobami
5. Zbudowanie od podstaw lokalnej gazety oraz zagospodarowanie działki na Flotmyr
6.Polityka wspomagająca przedsiębiorców i przemysł
7. Rozwój gminy poprzez utworzenie platformy pracodawcy, cyfryzacja systemów.

Arne-Christian Mohn – obecny prezydent i kandydat Arbeiderpartiet

Wiadomości