Jak duże wsparcie można otrzymać od Nav na bierzmowanie/konfirmację dziecka?

Rodzice, którzy z przyczyn finansowych nie są w stanie urządzić konfirmacji dla swojego dziecka, mogą złożyć podanie do Nav o zapomogę pieniężną.

Konfirmacja, czyli w naszej kulturze bierzmowanie to wysoki wydatek dla wielu rodzin.

Świętowanie uroczystości jest dla mieszkańców Norwegii (również przybyłych) bardzo ważnym aspektem w życiu dziecka. W wielu przypadkach wynajmuje się lokal, zapewnia posiłki, dekoruje salę. Aby zapewnić te wszystkie udogodnienia niektórzy rodzice korzystają nawet z kredytów bankowych.

Rodzice, którzy mają niskie dochody mogą zwrócić się o pomoc do Nav o wsparcie finansowe przy organizacji bierzmowania. Wniosek składa się bezpośrednio w siedzibie lokalnego Nav poprzez pomoc socjalną.

Można również składać wnioski o wsparcie z tytułu innych religijnych uroczystości.

Telewizja TV 2 dokonała przeglądu wsparcia ze strony Nav dla organizacji konfirmacji wśród największych gmin w Norwegii. Każda gmina dysponuje środkami według własnych reguł i kryteriów.

Trondheim

Trondheim kommune przeznacza około 120.000 koron rocznie na wydatki związane ze specjalnymi wydarzeniami, które zawierają pojęcia takie jak konfirmacja, pogrzeb, ślub czy chrzest.

Trondheim kommune przyznaje, że większość tej kwoty jest przeznaczona bezpośrednio na koszta związane z konfirmacją, jednocześnie przyznaje, że jest to “kropla w morzu” wydatków socjalnych, które wyniosły około 227 milionów koron w 2017 roku.

 

Zazwyczaj rodziny, które wnioskują o zapomogę, otrzymują pomoc socjalną, ale składanie podania o pomoc może być aktualne dla wszystkich rodzin. Podania rozpatruje się indywidualnie.

Wyjściowa stawka gminy jednorazowej pomocy to 5.000 koron

 

Bergen

Bergen kommune nie prowadzi statystyk na wartość otrzymanego wsparcia w przypadku konfirmacji oraz innych kulturalnych imprez w gminie.

Wyjściowa stawka jednorazowej pomocy to 3.950 koron.

Celem zapomogi jest zabezpieczenie rodziny na zakup odzieży, pokrycie ewentualnych koniecznych kosztów, opłat ogólne wsparcie aby sfinalizować uroczystość, podała gmina do TV 2.

Oslo

W różnych częściach Oslo pracownicy poszczególnych filii Nav nie umieli odpowiedzieć na pytanie w jakiej części i wysokości zostały przyznane zapomogi przy organizacji konfirmacji. Oczywiste jest natomiast i potwierdzone, że Nav w Oslo wydał również decyzje na wsparcie finansowe innych religijnych uroczystości wśród mieszkańców.

Zazwyczaj wnioski o wsparcie finansowe do organizacji konfirmacji są rozpatrywane pozytywnie.

Kristiansand

Kristiansand kommune nie posiada danych dotyczących ilości przyznanych zasiłków ale poskreśla, że każdy wniosek jest traktowany indywidualnie. Kwota przyznawana dziecku w ramach pomocy to 5.000 koron. Jest kwota jednorazowa przyznawana w związku z konfirmacją.

 

Stavanger

Stavanger kommune również nie posiada liczb ani wartości odnośnie udzielonej pomocy finansowej z okazji konfirmacji czy innych uroczystości. Przy rozpatrywaniu wniosku podchodzi się do każdej sprawy indywidualnie. Kwota wyjściowa zapomogi to 5.000 koron.

Wiadomości