Jak zachować się podczas kolonnekjøring czyli jeździe kolumnowej!

Jak zachować się podczas kolonnekjøring czyli jeździe kolumnowej!

Wiele razy w ciagu zimowej pory roku zostaje wprowadzone kolonnekjøring, czyli kolumnowe poruszanie się w ruchu drogowym. Dla wielu podróżujących, szczególnie dla nas, przybyszów z Południa taka sytuacja może prowadzić do zakłopotania i stresu. Poniżej zostały zaprezentowane porady, jak przygotować sie do wyprawy przez góry i jak zachować się, gdy kolonnekjøring bezpośrednio nas dotyczy.

Złe warunki atmosferyczne, opady oraz wiatr przyczyniają się z tygodnia na tydzień do złych warunków drogowych na drogach górskich. Albo droga jest całkowicie zamknięta albo ruch odbywa się kolumnowo.

Aby czas oczekiwania uczynić przystępniejszy oraz bezpieczniejszym istnieją klarowne zasady i reguły jak należy się zachować.

Z powodu bezpieczeństwa podróżnych istnieje ograniczenie na ilość osób/pojazdów objętych w każdej kolumnowej przeprawie. Reguła mówi, że nie może być więcej ludzi w jednej kolumnie, niż załoga jest w stanie udzielić pomocy i ratunku. 

Z powodu zasad bezpieczeństwa nie może jednocześnie jechać więcej kolumn na danym odcinku niż jeden za każdym razem.

Porady od Statens Vegvesen

Przed podróżą:

 • Należy zadbać o wystraczającą ilość paliwa/środka napędzającego w baku. Na odcinkach jazdy kolumnowej nie znajdują się ani stacje benzynowe, ani ładujące.
 • Należy się wyposażyć w latarkę, linę holowniczą, łopatę do śniegu.
 • Pożyteczne jest też posiadanie jedzenia oraz ciepłego picia.
 • Należy rownież zaopatrzyć się w ciepłą odzież oraz zimowe obuwie.

W trakcie podróży

 • Należy skierować nawiew zimnego powietrza na przednią szybę, zapobiegnie to zamarzaniu szyby.
 • Należy używać światła awaryjne.
 • Należy użyć światła przeciwmgielne, jeśli nasz pojazd jest w takowe wyposażony
 • Należy dokładnie obserwować pojazd przed nami.
 • Wskazane jest utrzymywanie odpowiedniej, stałej prędkości dostosowanej do innych pojazdów
 • W czasie jazdy kolumnowej nie wolno zawracać ani wyjeżdżać z kolumny.
 • Jeśli koniecznie jest zatrzymanie, albo nieuniknione, nie wolno opuszczać pojazdu, to zagrażające bezpieczeństwu.

Obsługa pługów może odnowić udziału w kolumnie jeśli uzna, że użytkownik drogi nie jest wystarczająco przystosowany do panującym warunków ( może być narażony na problemy podczas odbywania się przejazdu kolumnowego).

 

Wiadomości