Kary za brak ubezpieczenia pojazdu.

Kary za brak ubezpieczenia pojazdu.

Prawie 100.000 norweskich pojazdów nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mimo to właściciele nie rezygnują z użytkowania swoich pojazdów i nadal poruszają się nimi po drogach.

Do tej pory właściciele pojazdów decydując się na to, nie podejmowali prawie żadnego ryzyka. Ale od 1. marca została wprowadzona zupełnie nowa reguła, która prawdopodobnie przyczyni się do wyegzekwowania płatności wśród właścicieli pojazdów.

Wszyscy, którzy nie posiadają ubezpieczenia pojazdu, będą obciążeni opłatą, za każdy dzień zwłoki, gdzie pojazd jest nieubezpieczony. W większości przypadków dotyczy to pojazdów osobowych, stawka za auta osobowe to 150 koron za dobę.

Jesienią ubiegłego roku do właścicieli nieubezpieczonych pojazdów zostały wysłane listy informujące o planowanym wprowadzeniu kar pieniężnych za brak ubezpieczenia. Poskutkowało to spadkiem nieubezpieczonych pojazdów ze 115.000 do 97.000.

Celem wprowadzenia opłat jest ograniczenie ilości pojazdów bez ważnego ubezpieczenia, natomiast opłata ubezpieczenia drogowego (zamiast podatku drogowego) będzie egzekwowana przez organy publiczne.

 

Wiadomości