Koniec z opłatą abonamentową za telewizje NRK

Koniec z opłatą abonamentową za telewizje NRK

Od 01.01.2020 zostanie wprowdzona nowa opłata medialna, natomiast abonament telewizyjny, NRK przestanie obowiązywać.

Minsterstwo Kultury poprzez informacje prasową przekazało, że w ciągu ostatnich lat rozwój technologii oraz zmiana nawyków medialnych wpłynęły na wyzwania w związku z gospodarowaniem wpływów z fnansowania NRK.

Coraz mniej obywateli posiada odbiorniki TV co oznacza spadek należności z tytułu abonamentu. Rząd zaproponował zlikwidowanie opłaty abonamentowej oraz finansowanie NRK z budżetu państwa (z wpływów podatkowych).

Obecnie przeciętne gospodarstwo domowe w Norwegii płaci 3.039 koron rocznie opłaty abonamentowej (NRK-lisens). Od 2019 roku opłata zostanie zniesiona oraz zastąpiona innym obciążeniem domowego budżetu, tak zwanym “NRK-skatt”, podatkiem telewizyjnym. Oznacza to, że małżeśtwo/para zapłaci maksymalnie 3.400 kr łącznie.

Jeszcze nie jest postanowione jak nowa opłata medialna będzie wyglądać. Przedstawiono dwie propozycje.

Pierwszy z modeli to finansowanie NRK-skatt w przeznaczonym do tego polu na skattemelding (norweski PIT). W ten sposób dochody z opłaty NRK będą osobnym źródłem podatkowym w budżecie państwa. Podstawa opodatkowania będzie określana na podstawie dochodów płatnika. Maksymalna kwota to około 1700 kr.

Drugi zaproponowany model to również punkt w skattemelding, ale nie widoczny dla podatnika w zeznaniu, tak jak inne pozycje finansowane z budżetu państwa. To rozwiązanie będzie szacowane na podstawie określenia pierwszeństwa, zwiększenia podatku czy kombinacji tych dwóch rozwiązań. Aby sfinansować NRK należy personfradreget zbalansować odpowiednio wzrostem podatku do kwoty około 1700kr.

Propozycje opłat adekwatnych do wysokości zarabków:

  • Płatnikami będą wszyscy powyżej 17 roku życia.
  • Dochód do 150.000 koorn – 200 koron opłaty
  • Dochód między 150.000 a 200.000 koron rocznie – 800 kr opłaty
  • Dochód między 200.000 a 250.000 koron rocznie – 1400 kr opłaty Dochód między 250.000 a 350.000 koron rocznie – 1600 kr opłaty
  • Dochód powyżej 350.000 koron rocznie – 1700 kr opłaty

Likwidacja opłaty spowoduje, że oddział NRKS lisensavedling w Mo i Rana zostanie również zlikwidowany. Oznacza to, że około 100 osób straci pracę, jednak już jest plan powstania nowego odziału, administrującego nowy system opłat. Oddział liczący około 70 pracowników powstanie przy Nasjonalbiblioteket w Mo i Rana.

Wiadomości