Kontrola używania pasów bezpieczenstwa w autobusach na obszarze Vestlandet

Kontrola używania pasów bezpieczenstwa w autobusach na obszarze Vestlandet

Od poniedziałku, 11 marca startuje akcja sprawdzania autobusów pod względem używania pasów bezpieczenstwa. Akcja potrwa przez cały tydzień na obszarze Vestlandet.

W autobusach/autokarach używanie pasów bezpieczeństwa jest wymagane i ten wymóg będą kontrolować pracownicy Statens vegvesen.

W 2018 roku została przeprowadzona ankieta, w której do używania pasów przyznało się 7 z 10 ankietowanych. Osoby starsze używają pasów znacznie częśćiej niż młodzież, która z kolei jest częstszym użytkownikiem komunikacji publicznej.

Jeśli w autobusie są zamontowane pasy, należy je niezwłocznie zapiąć.

Pracownicy Statens vegvesen oprócz kontroli na drogach, będą również obecni na terminalach w Bergen i Stavanger. Wychodzą z założenia, że kontrola oraz informacja o kontroli i widoczność kontrolerów pozwoli na uzyskanie zadowalających wyników z akcji. Tak jak w roku ubiegłym, znakiem rozpoznawczym kampanii będzie słoń.

Wiadomości