Norweski “barnetrygd” czy polskie 500+ ? Czy polski pracownik ma wybór?

Norweski “barnetrygd” czy polskie 500+ ? Czy polski pracownik ma wybór?

Polskie świadczenie rodzinne to 500 zł, norweski zasiłek rodzinny to obecnie 1034 korony. Kwoty obu świadczeń są porównywalne, ale gdzie pobierać, aby nie musieć zwracać?

W lipcu w Polsce zostaną wprowadzone kolejne zmiany w świadczeniach rodzinnych. Od teraz o 500+ będzie można wnioskować już nie tylko na drugie, trzecie i kolejne dziecko ale również na pierwsze. Jak ta sytuacja wpływa na świadczenia rodzinne z Norwegii?

Wiadomo, mądry Polak po szkodzie. Pamiętamy jaki chaos panował podczas wprowadzenia 500+? Kiedy pracujący w Norwegii obywatele Polski nie poinformowali Nav o zmianie w przepisach, a wtedy Nav na podstawie własnej oceny prawa do świadczeń z Norwegii, wysyłał faktury z żądaniem zwrotu błędnie wypłacone zasiłku barnetrygd? Aby uniknąć takiej sytuacji, pamiętajmy, że to w kwestii wnioskodawcy, pobierającego zasiłek leży poinformowanie Nav o zmianach w życiu osobistym, pracy oraz prawie.

Jeżeli cała rodzina mieszka w Norwegii to wiadomo, że dylemat ten ich nie dotyczy, pobierają norweskie świadczenia.

Jeżeli jeden z rodziców, najczęściej ojciec pracuje w Norwegii, jest jedynym żywicielem rodziny, a rodzic mieszkający w Polsce z dziećmi (najczęściej matka) nie pracuje – wtedy to Norwegia jest krajem pierwszeństwa. W tym przypadku poprzez strone DittNav możemy poinformować Nav o zmianach w Polsce z adnotacją, że żona w Polsce nie jest aktywna zawodowo i w związku z tym, nie wpływa to na pobieranie świadczenia z Norwegii.

Jeżeli natomiast jeden z rodziców pracuje w Norwegii, podczas gdy drugi również pracuje w Polsce, lub uwaga jest zarejestrowany w KRUS, wtedy krajem pierwszeństwa jest Polska i w Polsce należy składać wnioski o 500+. Należy niezwłocznie powiadomić Nav, poprzez internet, pocztą lub przez telefon o następujących zmianach oraz zakończyć pobieranie zasiłku w Norwegii, gdyż swiadczenie trzeba będzie zwracać od lipca 2019.

Nadmieniam, że w sprawach Nav nieodpłatnych porad oraz odpłatnych usług, udziela Haugaland Prosjekt, paula.olbrys@gmail.com

Wiadomości