Nowe reguły na recepty na antybiotyki.

Nowe reguły na recepty na antybiotyki.

Wkrótce recepty na antybiotyki będą ważne 10 dni (obecnie rok).

Celem wprowadzenia nowych zasad jest walka z odpornością na antybiotyki.

W przyszłości muszą lekarze na własną odpowiedzialność zdecydować o dłuższej ważności recepty na antybiotyk niż 10 dni. Dla niebieskich recept okres ważności będzie tymczasowo standardowy, czyli okres jednego roku, podał do wiadomości Departament ds. zdrowia i opieki  (Helse- og omsorgsdepartementet).

Krótki termin ważności recepty na antybiotyki zostanie wprowadzony aby zapobiegać sytuacjom, kiedy pacjenci odłożą wykupienie lekarstwa na późniejszy czas, a w rezultacie zaczynają w bardziej odległym czasie kuracje antybiotykiem na własną rękę.

Uodpornienie się na działania antybiotyków jest w obecnych czasach medycznym kryzysem, dlatego została wprowadzona ofensywna polityka, polegająca na ograniczeniu niepotrzebnego zażywania antybiotyków.

Nowe zasady wchodzą w życie 1.stycznia 2018 roku.

Zdjęcie: Pixabay

Wiadomości