Piesze połączenie między Hasseløy (Bakarøy) a Asalvik (Haugesund)

Piesze połączenie między Hasseløy (Bakarøy) a Asalvik (Haugesund)

Droga rowerowa oraz ścieżka spacerowa na Hasseløy

Planowane jest wybudowanie nowego mostu między Hasseløy a okolicami plaży miejskiej na Asalvik.

Gmina Haugesund zwróciła się o otrzymanie środków z Departamentu Ochrony Środowiska (Miljødirektoratet) z tytułu opłat klimatycznych. Środki mają pokryć prace związanie z planowaniem budowy.

Haugesund kommune planuje budowę mostu pieszo – rowerowego z Svinholmen na Hasseløy do Asalvikvegen w północnej części centrum Haugesund.

Asplan Viak przygotował wstępny projekt dla gminy, który jest jednocześnie załącznikiem do podania o dotację z opłat klimatycznych z Departamentu Ochrony Środowiska. Kwota wnioskowanej dotacji to 600.000 koron.

We wstępnym projekcie widnieją dwie trasy, dla pieszych i rowerzystów. Projekt zawiera małą ingerencję w zagospodarowanie przestrzenne. Następnym etapem projektu jest przygotowanie planu budowy.

Most połączy wyspę Hasseløy z Haugesund, będzie skrótem dla spacerujących i rowerzystów.

Wiadomości