Podatek drogowy wycofany….nadchodzi opłata ubezpieczenia drogowego!!!

Podatek drogowy wycofany….nadchodzi opłata ubezpieczenia drogowego!!!

Likwidacja podatku drogowego (årsavgiften) nie oznacza naszej wolności od opłat, bowiem zostanie wprowadzona nowa opłata, ubezpieczenia drogowego (trafikkforsikringsavgiften).

Od następnego roku podatek drogowy będzie już historią. W 2018 zapłacimy opłatę ubezpieczenia drogowego.

Co to oznacza?

Zarówno ubezpieczenie samochodu jak i podatek drogowy będzie ujęty w opłacie do towarzystwa ubezpieczeniowego, bez względu na to z jakiego towarzystwa korzystamy. W praktyce oznacza to, że podatek drogowy zapłacimy w taki sposób, jak płacimy ubezpieczenie (jednorazowa opłata powiększona o podatek drogowy lub kwartalnie, albo miesięcznie), zależy jaka opcja obowiązuje w posiadanej umowie ubezpieczenia.

Oznacza to, że nie otrzymamy osobnej faktury na podatek drogowy, ale zostanie ujęta w sumie ubezpieczenia.

Zalety i wady nowego porządku

Zaletą jest na pewno to, że mamy możliwość podzielenia kwoty do zapłaty na przestrzeni roku. Jeśli wybieramy opcję płatności ubezpieczenia samochodu miesięcznie, wtedy kwota podatku drogowego jest uwzględniona w miesięcznych ratach.

Jedyną wadą są konsekwencje wynikające z  nieopłacenia ubezpieczenia pojazdu i tym samym nie opłacenie podatku drogowego. Brak płatności  prowadzi do wysyłania upomnień, aż do oddania sprawy do egzekucji komorniczej.

Pojazd w wyniku braku ubezpieczenia możne zostać pozbawiony tablic rejestracyjnych, a od 1.03.2018 będzie możliwość nakładania kar grzywny za niejasności lub brak ubezpieczenia pojazdu.

Opłata ubezpieczenia drogowego (trafikkforsikringsavgiften) w dalszym ciągu zostanie odprowadzana w całości jako dochód dla rządu. Opłata obowiązuje wszystkie pojazdy z wagą do 7500kg, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (ansvarforsikring).

 

Wiadomości