Polacy górą….. w ilości mieszkańców pochodzenia zagranicznego w naszym regionie!

Polacy górą….. w ilości mieszkańców pochodzenia zagranicznego w naszym regionie!

W 2017 roku 13,8% ludności Norwegii stanowiły osoby pochodzenia zagranicznego. Udział procentowy daje w sumie 725.000 osób.

Haugesund liczy 37.000 mieszkańców, z czego 5.660  to cudzoziemcy. Stanowi to 15,2% populacji miasta. Karmøy liczy 42.000 mieszkańców, 8,8% populacji wyspy stanowią emigranci. Wynosi to 3.735 mieszkańców. Odsetek emigrantów wśród mieszkańców Sveio stanowi 9,6%, natomiast w gminie Tysvær 8,1% ludności gminy, a Vindafjord 12,7%

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/N37/befolkning/befolkning_opprinnelsesland/enkeltaar/@$u=personer;$y=2017;landbakgrunn=%24all

Dla porównania 14,3% mieszkańców Bergen to cudzoziemcy, a 25% populacji Oslo to emigranci. Skąd pochodzą emigranci? Poniżej zostało opublikowane zestawienie krajów, których reprezentanci stanowią największe grupy narodowościowe.

Haugesund (5.660 cudzoziemców)

1. Polska (1.174 mieszkańców)
2. Litwa (360)
3. Rumunia (269)
4. Bośnia i Hercegowina (241)
5. Syria (187)
6. Filipiny (186)
7. Tajlandia (164)
8. Irak (160)
9. Rosja (157)
10. Niemcy(140)

Karmøy (3.735 cudzoziemców ogółem)

1. Polska (771)
2. Litwa (258)
3. Tajlandia (216)
4. Niemcy (195)
5. Rumunia (185)
6. Island (177)
7. Filipiny (167)
8. Eritrea (106)
9. Dania (100)
10. Wielka Brytania (97)

Tysvær

 1. Polska (162)
 2. Litwa (134)
 3. Syria (74)
 4. Niemcy (52)
 5. Tajlandia (36)
 6. Wielka Brytania (25)
 7. Łotwa (16)
 8. Rumunia (16)
 9. Szwecja (13)
 10. Holandia (9)

Sveio

 1. Polska (86)
 2. Niemcy (56)
 3. Rosja (48)
 4. Litwa (42)
 5. Łotwa (32)
 6. Syria (26)
 7. Tajlandia (25)
 8. Rumunia (22)
 9. Somalia (21)
 10. Dania (19)

Vindafjord

 1. Polska (290)
 2. Litwa (227)
 3. Niemcy (74)
 4. Rumunia (74)
 5. Tajlandia (34)
 6. Łotwa (31)
 7. Syria (29)
 8. Bhutan (20)
 9. Filipiny (20)
 10. Dania (19)

Dane zebrane są na podstawie statystyk z dnia 1.01.2017.

Wiadomości