Sąsiadujące z Preikestolen gminy, kłócą się o przynależność atrakcji turystycznej

Sąsiadujące z Preikestolen gminy, kłócą się o przynależność atrakcji turystycznej

Gminy w okręgu Rogaland nie będą wyglądały w taki sposób jak obecnie. Wkrótce zostanie przeprowadzona reforma terytorialna.  W związku z tym, okoliczne gminy bardzo chętnie przygarną turystyczny magnes w swoje zasięgi.

Według planu Preikestolen ma znajdować się na obszarze nowej gminy Sandnes (powstałej po połączeniu gminy Forsand, w której zasięgu leży klif obecnie oraz gminy Sandnes).

Jednak, w wyniku głosu ludności zamieszkującej tereny leżące najbliżej Preikestolen, plany mogą ulec zmianie. Mieszkańcy bowiem, życzą sobie przynależności do gminy Strand i tym samym zmiany granic gminnych.

W środę została podjęta uchwała przez władze gminy Forsand na podstawie oddanych głosów, 9 przeciwko 8. Mieszkańcy okolicznej wioski chcą “wyrwania” Preikestolen z zasięgu nowej gminy Sandnes.

Onsdag vedtok Forsand kommunestyre med ni mot åtte stemmer. At dei vel 100 innbyggarane med røysterett i Kolabygda, på nordsida av Lysefjorden, skal få delta i folkerøysting om å lausriva Preikestolen frå Nye Sandnes.

Kłótnia zaczęła się już w zeszłym roku…

Poprzedni burmistrz gminy Forsand podjął inicjatywę walki o to, aby północna część Lysefjorden nie leżała w granicy nowej gminy Sandnes ale była częścią gminy Strand. Inicjatywa spotkała się z aprobatą wielu ludzi i została skierowana do wojewody Rogaland z propozycją zmiany przebiegu granic gminnych.

W podaniu został uwzględniony aspekt lokalizacji władz gminnych. Dla mieszkańców wspominanych terenów bliżej jest do Strand niż odległego Sandnes.

Forsand kommune jest przeciwna apelowi mieszkańców. Ponad 250.000 turystów rocznie odwiedza Preikestolen, który jest bez wątpienia “maszyną” turystyczną.

O ostatecznej przynależności Preikestolen do wspomnianych gmin zdecyduje nadzwyczajne spotkanie władz gminnych oraz Gminny oddział modernizacji.

Wiadomości