Śmieciowy bałagan!

Śmieciowy bałagan!

W ciągu ostatnich dni trwały spekulacje na temat gospodarki odpadami w naszym mieście i gminach ościennych.

RenoNorde ogłosiła upadłość 18 września 2017 roku. RenoNorden to firma, która była związana kontraktem na odbiór odpadów od lokalnej firmy HIM.

W prasie pojawiło się wiele informacji a także wiele obiekcji, czy grozi nam, mieszkańcom Haugesund, Karmøy śmieciowy bałagan. Czy nasze odpady będą zalegać pod naszymi posesjami, na naszych osiedlach?

HIM (Haugaland Interkommunale Miljøverk) wydało oświadczenie, że nie będzie żadnych zmian, opóźnień ani zatrzymania w wywozie odpadów w związku z upadłością RenoNorden.  HIM przejmuje pojazdy, załogę i dzienne obowiązki od RenoNorden. Postanowienie spółki jest skierowane w związku z dbałością o klienta.

Ewentualne opóźnienia, czy niezadowolenie należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta HIM na adres mailowy: post@him.as lub pod nr telefonu 52765050.

Karmøy kommune wydała oświadczenie, że nie wiadomo jeszcze, kto zajmie się gospodarowaniem odpadami na terenie gminy, jednak zaistniała sytuacja nie będzie mieć wpływu na mieszkańców gminy, a wywóz nieczystości odbędzie się zgodnie z planem,

Burmistrz powołał specjalną grupę, która ma na celu obserwowanie sytuacji i wdrażanie koniecznych rozwiązań aby zapewnić sprawny wywóz odpadów podczas całego procesu likwidacji RenoNorden i pojawienia się ewentualnego nowego odbiorcy.

 

Wiadomości