W Haugesund ubywa mieszkańców….a na Bømlo przybywa

W Haugesund ubywa mieszkańców….a na Bømlo przybywa

Haugesund jest jedyną gminą w Haugaladet, która zanotowała tak znaczący spadek liczby mieszkańców.

Liczba mieszkańców podana przez Centralne Biuro Statystyczne dla Haugesund nie jest zadowalająca. Po wielu “tłustych” latach dla miasta, nadeszły lata “chude”, a właściwie następstwa czynników, które bezpośrednio wpłynęły na spadek liczby mieszkańców.

W dalszym ciągu Haugesund zmaga się z wyzwaniem, jakim niewątpliwie jest rynek pracy, który wpływa na liczbę ludności. Gmina Haugesund w ciągu ostatnich lat miała najsilniejszy wzrost liczby mieszkańców w regionie, większość przybyła jako emigracja zarobkowa. Obecne warunki w mieście nie sprzyjają rozwojowi miasta.

Negatywny przyrost naturalny

W trzecim kwartale bieżącego roku odnotowaniu negatywną liczbę osób przybywających do Haugesund w wartości 86.Wartość ta, daje ujemny przyrost naturalny, 52 osoby w trzecim kwartale.

Jeśli weźmiemy pod uwagę cały rok 2017 zauważamy minimalny wzrost liczby ludności w pierwszych 9 miesiącach roku, jest to spowodowane liczbą urodzeń. w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2017 zostało urodzonych 321 dzieci w Haugesund, jednocześnie 226 zgony. Daje to przyrost naturalny w liczbie 95 osób. Rzeczywista liczba przyrostu naturalnego to 54 osoby.

Silny wzrost na Bømlo

Również na Karmøy można zaobserwować negatywny trend. Mimo, że przyrost naturalny jest na dodatnim poziomie, 117 osób to jednak wartości w wymiarze kwartału pokazują negatywną liczbę osób osiedlających się w gminie. W trzecim kwartale roku wyprowadziło się z Karmøy 46 osób. Przewaga urodzeń nad zgonami wynosiła 58, stąd liczba mieszkańców wzrosła o 12 osób w trzecim kwartale.

Na Bømlo mają tymczasowo powody do zadowolenia. Gmina jest jedną z tych w Haugalandet i Sunnhordaland, która ma dodatnie wartości wśród osób osiedlających się na Bømlo. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku Bømlo wzbogaciło się o 42 nowych mieszkańców. Jeśli dodamy wartość dodatnia między liczbą urodzeń a zgonów, gmina odnotuje wzrost liczby ludności o 86 osób. Bømlo jest gminą, która wzrasta najszybciej w regionie, zaraz za Karmø

I Bømlo har de imidlertid all grunn til å være fornøyd. Kommunen er en av få kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland som opplever en netto innflytting til kommunen. I løpet av årets ni første måneder har 42 personer flyttet til Bømlo. Plusser man på fødselsoverskuddet viser tallene at Bømlo med en folkevekst på 86 personer er den kommunen som vokser nest raskest i regionen, etter Karmøy.

Wahania liczby ludności od 1 stycznia 2017

Liczba ludności na dzień 30 września – Przyrost naturalny (w nawiasie osiedlenie się w danej gminie)

Karmøy 42346 – +117 (4)

Bømlo 11892 – +86 (42)

Haugesund 37220 – +54 (-41)

Sveio 5683 – +27 (14)

Fitjar 3194 – +5 (-12)

Tysvær 11046 – +5 (-46)

Vindafjord 8813 – -15 (-41)

Etne 4108 – -27 (-30)

Stord 18803 – -18 (-114)   

Sauda 4669  – -91   (-81)

Imigracja netto w 3 kwartale (przyrost/spadek liczby mieszkańców):

Sveio 2 (15)

Bømlo 2 (22)

Fitjar -3 (3)

Etne -21 (-15)

Vindafjord – -29 (-16)

Sauda – -40 (-46)

Stord -46 (-16)

Karmøy – -46 (12)

Tysvær – -57 (-41)

Haugesund -86 (-52)

 

Zdjęcie: facebook

Wiadomości