Wkrótce kolejne utrudnienia na drogach w Haugesund!

Wkrótce kolejne utrudnienia na drogach w Haugesund!

Stacja transformatora z lat 60-tych znajdująca się na Karmsundgata (Flotmyr) wkrótce poddana będzie zasłużonemu remontowi. W związku z tym jeden pas ruchu na Karmsundgata bedzie zamknięty przez 4 miesiące, a znajdujące się tam podziemne przejście dla pieszych zostanie wyposażone w prowizoryczny dach na czas budowy.

Prace remontowo-budowlane odbywać się bedą po zachodniej stronie przejścia podziemnego z Flotmyr. Haugaland Kraft jest inwestorem i wykonawcą remontu. Głównym celem odnowienia jest osiągniecie większej pojemności transformatora, dodatkowo powstanie rownież mała przybudówka.

Prawdopodobnie architektem stacji transformatorem jest ta sama osoba, co budynku Rady Miasta (Rådhus).

Prowizoryczny dach powstały nad przedłużeniem podziemnego przejścia ma na celu zabezpieczenie przechodniów podczas trwania remontu.

Od piątku, 23 sierpnia zostanie rownież zamknięty dla ruchu prawy pas drogi w kierunku południowym (najbliżej chodnika). Zamknięcie potrwa do świąt Bożego Narodzenia. Jak wiemy przepustowośc drogi w godzinach natężenia ruchu jest niska, dlatego należy spodziewać się korków szczególnie w godzinach rannych i godzinach szczytu.

Weekendowe utrudnienia w centrum

Rownież zamknięte, ale krótkotrwale bedzie skrzyżowanie dróg Tuhauggata/Kirkegata. Roboty drogowe w tym przypadku spowodowane są przyłączem kanalizacji i ścieków pod nowa budowę kompleksu mieszkań na wygospodarowanej zburzeniem poprzednich zabudowań działce.

Pracownicy bedą pracować cała dobę, zmiana aby zdążyć do poniedziałku do 05.20 rano. Odpowiednia informacja, znaki drogowe i objazdy powinny być dobrze widoczne.

Wiadomości